Bộ Tài Chính vừa ban hành Thông tư 11/2018/TT-BTC về sửa đổi Thông tư 77/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất …

Từ khóa: thông tư hướng dẫn nghị định 46/2014/nđ-cp – Điểm mới về thu tiền thuê đất và mặt nước áp dụng từ 20/3/2018, thông tư hướng dẫn nghị định 46/2014/nđ-cp – Điểm mới về thu tiền thuê đất và mặt nước áp dụng từ 20/3/2018, thông tư hướng dẫn nghị định 46/2014/nđ-cp – Điểm mới về thu tiền thuê đất và mặt nước áp dụng từ 20/3/2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *