Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định phạt tiền 10-50 triệu đồng với hành vi tổ chức thi công không có giấy phép xây dựng. Bộ Xây dựng vừa ban hành thông tư …

Từ khóa: thông tư hướng dẫn nghị định 139/2017/nđ-cp – Xây nhà không có giấy phép bị phạt ít nhất 10 triệu đồng, thông tư hướng dẫn nghị định 139/2017/nđ-cp – Xây nhà không có giấy phép bị phạt ít nhất 10 triệu đồng, thông tư hướng dẫn nghị định 139/2017/nđ-cp – Xây nhà không có giấy phép bị phạt ít nhất 10 triệu đồng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *