Video hướng dẫn:
+,Hướng dẫn Lập hồ sơ Thanh quyết toán theo biểu mẫu tham khảo Thông tư 06/2016/TT-BXD.
+, Giới thiệu hướng dẫn thêm các kênh thông tin:
– Các bạn có thể tham khảo website:
– Diễn đàn trao đổi chuyên môn:
– Hoặc có thể điện thoại (08.667.661.48 – 08.667.661.49) hoặc email (bacnam@bacnam.com.vn) để Công ty Bắc Nam hỗ trợ kịp thời.

Video created by NguyenbacBN.
Chúc các bạn luôn thành công.

Từ khóa: thông tư hướng dẫn làm hồ sơ hoàn công – 2.54 Lập hồ sơ Thanh/ Quyết toán công trình (BNSC 2017), thông tư hướng dẫn làm hồ sơ hoàn công – 2.54 Lập hồ sơ Thanh/ Quyết toán công trình (BNSC 2017), thông tư hướng dẫn làm hồ sơ hoàn công – 2.54 Lập hồ sơ Thanh/ Quyết toán công trình (BNSC 2017)

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *