Trong video này mình sẽ giới thiệu đến mọi người cách để tạo ra một Odoo addons hay là một ứng dụng đầu tiên trong odoo Trong odoo viết một addons rất …

Từ khóa: odoo hướng dẫn – 1 – Odoo Hướng dẫn lập trình module, addons đầu tiên trên nền tảng Odoo framework – lập trình, odoo hướng dẫn – 1 – Odoo Hướng dẫn lập trình module, addons đầu tiên trên nền tảng Odoo framework – lập trình, odoo hướng dẫn – 1 – Odoo Hướng dẫn lập trình module, addons đầu tiên trên nền tảng Odoo framework – lập trình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *