Chương trình TẬP HUẤN NHÂN VIÊN NHÀ THUỐC
Báo cáo viên: ThS.DS Nguyễn Văn Khải – Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược – Sở Ý tế TP.Hà Nội.
Hà Nội, ngày 20/3/2018

Từ khóa: nghị định 54/2017 hướng dẫn luật dược – Luật Dược 105/2016 & Nghị định 54/2017 liên quan đến hoạt động nhà thuốc – ThS.DS Nguyễn Văn Khải, nghị định 54/2017 hướng dẫn luật dược – Luật Dược 105/2016 & Nghị định 54/2017 liên quan đến hoạt động nhà thuốc – ThS.DS Nguyễn Văn Khải, nghị định 54/2017 hướng dẫn luật dược – Luật Dược 105/2016 & Nghị định 54/2017 liên quan đến hoạt động nhà thuốc – ThS.DS Nguyễn Văn Khải

Xem thêm:  Video hướng dẫn cài lightroom cc 2019 - Adobe Lightroom Classic CC 2019 Đã Kích Hoạt Sẵn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *