BỘ LUẬT LAO ĐỘNG ANH – HOA – HÀN- NHẬT VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH 2014

Bộ luật lao động do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Ban hành đã tác động nhiều đến đời sống của người lao động. Do vậy, Chính phủ và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn Bộ Luật lao động.

Nhà xuất bản Lao động – Xã hội trân trọng giới thiệu bộ tư liệu :

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG và văn bản hướng dẫn thi hành 2014

(The laborur code – multiple languages )

Hướng dẫn chi tiết Hợp đồng lao động, đào tạo,

tuyển dụng và vấn đề về tranh chấp lao động;

Hướng dẫn áp dụng thang, bảng lương, chế độ lương mới nhất 2014;

Chế độ Bảo hiểm, công đoàn …

PHẦN I: Bộ luật lao động – THE LABOUR CODE OF VIET NAM
PHẦN II: HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THI HÀNH BỘ LUẬT LAO ĐỘNG – DETAILED GUIDANCE LAW ENFORCEMENT OF LABOR

PHẦN III. BỘ LAO ĐỘNG HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÀ TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

Liên hệ : 0935983988

Từ khóa: luật thương mại và văn bản hướng dẫn thi hành – BỘ LUẬT LAO ĐỘNG ANH – HOA – HÀN- NHẬT VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH 2014, luật thương mại và văn bản hướng dẫn thi hành – BỘ LUẬT LAO ĐỘNG ANH – HOA – HÀN- NHẬT VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH 2014, luật thương mại và văn bản hướng dẫn thi hành – BỘ LUẬT LAO ĐỘNG ANH – HOA – HÀN- NHẬT VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH 2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *