Trong ví dụ, chúng ta sẽ xây dựng sơ đồ nguyên lý của bộ cộng nửa 2 bit (half adder).

10. am 30/3/2020, dịch Covid-19 (194-Việt Nam, 722 088-thế giới)

Từ khóa: huong dan ve mach in bang proteus – 01. Hướng dẫn sử dụng phần mềm Proteus mô phỏng mạch cộng nửa nhị phân 2 bit, huong dan ve mach in bang proteus – 01. Hướng dẫn sử dụng phần mềm Proteus mô phỏng mạch cộng nửa nhị phân 2 bit, huong dan ve mach in bang proteus – 01. Hướng dẫn sử dụng phần mềm Proteus mô phỏng mạch cộng nửa nhị phân 2 bit

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *