Link Tải Tool : Pdl cho Sky Vega : Tìm trong các box rom của Sky nhé các bạn Mình làm Lamlazy …

Từ khóa: huong dan up rom huawei – AZ Mobile – PDL OS-Hướng dẫn up rom stock,ROM gốc PDL cho SKY VEGA, huong dan up rom huawei – AZ Mobile – PDL OS-Hướng dẫn up rom stock,ROM gốc PDL cho SKY VEGA, huong dan up rom huawei – AZ Mobile – PDL OS-Hướng dẫn up rom stock,ROM gốc PDL cho SKY VEGA

Comments

  1. Hà Hoàng

    nhấn vào dowload +F/S Erase nó hiện lên thông báo The COM4 phone's binary version is different from the PLD file
    như thế phải làm sao mn có ai biết giúp với.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *