Từ khóa: hướng dẫn sử dụng zotero – Bài 9. Sử dụng Zotero – Tạo Tài Liệu Tham Khảo Tự Động, hướng dẫn sử dụng zotero – Bài 9. Sử dụng Zotero – Tạo Tài Liệu Tham Khảo Tự Động, hướng dẫn sử dụng zotero – Bài 9. Sử dụng Zotero – Tạo Tài Liệu Tham Khảo Tự Động

Comments

  1. Giang He

    Thầy cho em hỏi tài liệu tham khảo em thấy không xếp theo thứ tự vậy làm thế nào ạ.

  2. CÔNG MINH LÊ

    Thầy ơi. Nó có sẵn các TCVN không thầy. E cũng học xây dựng thấy khá nhiều tiêu chuẩn cần import vào.

  3. CÔNG MINH LÊ

    hay quá thầy ơi. có cách này tạo danh mục kí hiệu và đánh số công thức một cách khoa học không thầy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *