Trong video này. mình sẽ hướng dẫn bạn cách sử Channel và Layer Mask để tách giọt nước khỏi nền, ghép hình và lựa chọn chế độ hòa trộn màu Blending …

Từ khóa: hướng dẫn sử dụng unikey – #3.Hướng dẫn sử dụng Channel và Layer Mask để tách giọt nước khỏi nền, hướng dẫn sử dụng unikey – #3.Hướng dẫn sử dụng Channel và Layer Mask để tách giọt nước khỏi nền, hướng dẫn sử dụng unikey – #3.Hướng dẫn sử dụng Channel và Layer Mask để tách giọt nước khỏi nền

Xem thêm:  Video ao thuat nhin xuyen bai co huong dan - ao thuat bai magic toan(nhin xuyen bai)(100%)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *