SASS/SCSS là một chương trình tiền xử lý CSS (CSS preprocessor). Nó giúp bạn viết CSS theo cách của một ngôn ngữ lập trình, có cấu trúc rõ ràng, rành mạch, dễ phát triển và bảo trì code hơn. Ngoài ra nó có rất nhiều các thư viện hỗ trợ kèm theo giúp bạn viết code CSS một cách dễ dàng vào đơn giản hơn. Có rất nhiều loại CSS Preprocessor trong đó bao gồm SASS, Stylus hay LESS.

Hãy đăng ký kênh để theo dõi nhũng video mới nhất của mình.
Học lập trình sass miễn phí.
Dạy lập trình online xin giới thiệu đến các bạn khóa học sass căn bản.
Tạo Project đầu tiên và cài đặt thêm tool cho visual studio code.
Nhúng bootstrap cho trang index.html, tạo file style.scss,
complier ra file css để sử dụng.
#scss #sass #ngoxuanhoang #dạylậptrình #daylaptrinhOnline

Từ khóa: hướng dẫn sử dụng sass – Bài 2 (Sử dụng SCSS) #2 – Tạo project và cài thêm tool cho visual code (Hướng dẫn lập trình), hướng dẫn sử dụng sass – Bài 2 (Sử dụng SCSS) #2 – Tạo project và cài thêm tool cho visual code (Hướng dẫn lập trình), hướng dẫn sử dụng sass – Bài 2 (Sử dụng SCSS) #2 – Tạo project và cài thêm tool cho visual code (Hướng dẫn lập trình)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *