Từ khóa: hướng dẫn sử dụng photoshop cs2 – CĐ thực hành FPT – PS00372 – Hướng dẫn tạo banner bằng photoshop CS2.mp4, hướng dẫn sử dụng photoshop cs2 – CĐ thực hành FPT – PS00372 – Hướng dẫn tạo banner bằng photoshop CS2.mp4, hướng dẫn sử dụng photoshop cs2 – CĐ thực hành FPT – PS00372 – Hướng dẫn tạo banner bằng photoshop CS2.mp4

Comments

  1. Xuân Thanh

    b ơi cho m hỏi là tại sao khi mình mở chọn ảnh (sau bước chọn new) thì ảnh toàn đè lên phong trắng thôi b? 🙂 cảm ơn b, ai biết giải đáp giùm m với 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *