Hướng dẫn Viết bài trên Cổng thông tin điện tử – Web Portal của Viettel:
1. Hướng dẫn đăng nhập tài khoản Cổng thông tin điện tử
2. Cách thức thêm mới bài viết trên cổng thông tin điện tử
a. Thêm mới bài viết tin tức
b. Thêm mới Video Clip
c. Thêm mới Văn bản pháp quy
Chi tiết liên hệ: 1800.8000 nhánh 2

Từ khóa: hướng dẫn sử dụng phần mềm smas – 1. Hướng dẫn Viết bài trên Cổng thông tin điện tử – Web Portal của Viettel, hướng dẫn sử dụng phần mềm smas – 1. Hướng dẫn Viết bài trên Cổng thông tin điện tử – Web Portal của Viettel, hướng dẫn sử dụng phần mềm smas – 1. Hướng dẫn Viết bài trên Cổng thông tin điện tử – Web Portal của Viettel

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *