ownCloud là một ứng dụng PHP để tự cài đặt một máy chủ đám mây tự host để lưu trữ dữ liệu trên server, có hỗ trợ đồng bộ dữ liệu trên Windows, Linux, Mac OS, iOS và Android.
Xem bài viết:

Từ khóa: hướng dẫn sử dụng owncloud – Cách cài ownCloud để tự cài đặt Cloud Storage, hướng dẫn sử dụng owncloud – Cách cài ownCloud để tự cài đặt Cloud Storage, hướng dẫn sử dụng owncloud – Cách cài ownCloud để tự cài đặt Cloud Storage

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *