Từ khóa: hướng dẫn sử dụng mdaemon mail server – Bài 1: Sử Dụng Máy Ảo Mail MDAEMON, hướng dẫn sử dụng mdaemon mail server – Bài 1: Sử Dụng Máy Ảo Mail MDAEMON, hướng dẫn sử dụng mdaemon mail server – Bài 1: Sử Dụng Máy Ảo Mail MDAEMON

Comments

  1. Huy Võ Lê

    Hay như nếu mà muốn tuyệt vời hơn thì kết hợp giữa mail Mdaemon và công cụ quản lý mã nguồn Jira, cụ thể hơn là mail sẽ nhận nội dung sự kiện từ issue Jira. Ví dụ: nếu có một thay đổi chỉnh sửa mô tả (Description) của issue nào đó ở Jira thì mail sẽ nhận được nội dung mô tả đã xóa hoặc đã thêm những gì.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *