Kobo là dòng máy đọc sách tuyệt vời, với nhiều tính nang hay ho. Tuy vậy thì đến nay Kobo vẫn chưa hỗ trợ tiếng Việt một cách hoàn hảo. Để khắc phục nhược …

Từ khóa: hướng dẫn sử dụng kobo touch – Cài đặt font tiếng Việt và từ điển cho máy đọc sách Kobo, hướng dẫn sử dụng kobo touch – Cài đặt font tiếng Việt và từ điển cho máy đọc sách Kobo, hướng dẫn sử dụng kobo touch – Cài đặt font tiếng Việt và từ điển cho máy đọc sách Kobo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *