download file:

hướng dẫn bài tập excel và kết hợp giải thích các sử dụng các hàm if, hàm left, hàm right. Các trích lọc danh sách.

Từ khóa: hướng dẫn sử dụng hàm if trong excel 2007 – 1. Hướng dẫn bài tập Excel. Hàm if, left, right, trích lọc danh sách., hướng dẫn sử dụng hàm if trong excel 2007 – 1. Hướng dẫn bài tập Excel. Hàm if, left, right, trích lọc danh sách., hướng dẫn sử dụng hàm if trong excel 2007 – 1. Hướng dẫn bài tập Excel. Hàm if, left, right, trích lọc danh sách.

Comments

  1. sầu đâu

    Thanks ad bữa đi thi tin học cơ bản rớt do không làm dc phần này sắp tới đi thi lại nên vào ôn.Cảm ơn bạn nha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *