BlackBerry Passport, chiếc smartphone hơn 3 năm tuổi độc đáo từ Canada. Ra mắt với một thiết kế to bản không giống ai với cấu hình hàng đầu và hệ điều …

Từ khóa: hướng dẫn sử dụng điện thoại blackberry passport – 2019 rồi mà vẫn dùng BlackBerry Passport! Tại sao không?, hướng dẫn sử dụng điện thoại blackberry passport – 2019 rồi mà vẫn dùng BlackBerry Passport! Tại sao không?, hướng dẫn sử dụng điện thoại blackberry passport – 2019 rồi mà vẫn dùng BlackBerry Passport! Tại sao không?

Comments

  1. Bát Chánh Đạo

    C H còn cái bb nào không bạn? Vì mình cần cho việc đi lại dùng đến bản đồ. Vì tên là bb nên mình nghĩ là nhà sản xuất cũng tính về bản đồ vậy bạn có thể tư vấn cho mình được không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *