Đây là video hướng dẫn chi tiết cách bóc khối lượng san nền đường theo mặt cắt trên phần mềm Autocad Civil 3D.

Từ khóa: hướng dẫn sử dụng civil 3d – 5. Calculate Volume Using Sections view in Civil 3D |Tính khối lượng san lắp theo mặt cắt Civil 3D|, hướng dẫn sử dụng civil 3d – 5. Calculate Volume Using Sections view in Civil 3D |Tính khối lượng san lắp theo mặt cắt Civil 3D|, hướng dẫn sử dụng civil 3d – 5. Calculate Volume Using Sections view in Civil 3D |Tính khối lượng san lắp theo mặt cắt Civil 3D|

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *