Video này hướng dẫn chi tiết cách đưa tất cả các điểm đo vào trong một mặt phẳng “Surface” , hiệu chỉnh và hiển thị một số thông tin trên mặt phẳng mà chúng ta mới tạo ra.
Link hướng dẫn 1. Import Point Data Civil 3D

Từ khóa: hướng dẫn sử dụng civil 3d – 3. How to create surface from Point in Civil 3D | Cách tạo mặt phẳng Surface trong Civil 3D |, hướng dẫn sử dụng civil 3d – 3. How to create surface from Point in Civil 3D | Cách tạo mặt phẳng Surface trong Civil 3D |, hướng dẫn sử dụng civil 3d – 3. How to create surface from Point in Civil 3D | Cách tạo mặt phẳng Surface trong Civil 3D |

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *