Clip này hướng dẫn bạn cấu hình hoàn chỉnh dBpoweramp để có những bản Rip chính xác y hệt như đĩa CD, cực kì an toàn về mặt dữ liệu.
———————————————————————————

* Nếu muốn xem hướng dẫn cho EAC, xem clip này:

Từ khóa: huong dan rip cd – Cài đặt dBpoweramp để rip hoàn hảo 1:1 như đĩa CD (100% Bit-Perfect), huong dan rip cd – Cài đặt dBpoweramp để rip hoàn hảo 1:1 như đĩa CD (100% Bit-Perfect), huong dan rip cd – Cài đặt dBpoweramp để rip hoàn hảo 1:1 như đĩa CD (100% Bit-Perfect)

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *