Mô tả khóa học: – Học viên chưa biết cách sử dụng công cụ thiết kế thì sẽ được học cách sử dụng công cụ thiết kế thông qua tập bài. – Học viên biết cách sử …

Từ khóa: hướng dẫn phối màu trong photoshop – Bài 14: Lý thuyết về qui tắc phối màu trong thiết kế, hướng dẫn phối màu trong photoshop – Bài 14: Lý thuyết về qui tắc phối màu trong thiết kế, hướng dẫn phối màu trong photoshop – Bài 14: Lý thuyết về qui tắc phối màu trong thiết kế

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *