Video hướng dẫn nhiệm vụ the witcher 3 – #03 THE WITCHER 3 VIỆT HÓA: HỒN MA DƯỚI GIẾNG – MINH KÍNH CẬN– Quests thực hiện trong tập 3:
+ TWISTED FIRESTARTER
+ DEVIL BY THE WELL
– Nội dung tập 3 chúng ta sẽ làm 2 nhiệm vụ như trên. Một là giúp người dân trong làng tiêu diệt 1 hồn ma bên giếng nước để người dân có thể có nước sạch sinh hoạt và ông lão có thể chữa bệnh cho con ông ấy là Mandy. Nhiệm vụ thứ 2 chúng ta sẽ giúp lão thợ rèn tìm ra kẻ nào đã đốt lò rèn của ông ta.
★ Fanpage: ★
★ Link Donate: ★
—————————————————–
CÙNG CHƠI THE WITCHER 3 VIỆT HÓA – MINH KÍNH CẬN

Từ khóa: hướng dẫn nhiệm vụ the witcher 3 – #03 THE WITCHER 3 VIỆT HÓA: HỒN MA DƯỚI GIẾNG – MINH KÍNH CẬN, hướng dẫn nhiệm vụ the witcher 3 – #03 THE WITCHER 3 VIỆT HÓA: HỒN MA DƯỚI GIẾNG – MINH KÍNH CẬN, hướng dẫn nhiệm vụ the witcher 3 – #03 THE WITCHER 3 VIỆT HÓA: HỒN MA DƯỚI GIẾNG – MINH KÍNH CẬN

Xem thêm  Video hướng dẫn mod minecraft - 2Y2C Hướng Dẫn Download Và Install Hack Meteor Client 1.16.5 | Minecraft Không Luật Lệ | Nguyên Sugi

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.