Chia sẻ cách thực hiện lá hoa hồng dài Kim móc sử dụng : kim Hamanaka đầu số 2 Len cotton Việt Nam 1mm.

Từ khóa: hướng dẫn móc hoa len – 15 | Hướng dẫn cách móc hoa hồng bằng len | Phần 3 | Cách làm lá hoa hồng, hướng dẫn móc hoa len – 15 | Hướng dẫn cách móc hoa hồng bằng len | Phần 3 | Cách làm lá hoa hồng, hướng dẫn móc hoa len – 15 | Hướng dẫn cách móc hoa hồng bằng len | Phần 3 | Cách làm lá hoa hồng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *