Kim móc sử dụng : kim Hamanaka đầu số 2 Len sử dụng : Cotton Việt Nam 1mm.

Từ khóa: hướng dẫn móc hoa len – 14.2 | Hướng dẫn móc hoa hồng bằng len | Phần 2 | Cách thực hiện đài hoa dài, hướng dẫn móc hoa len – 14.2 | Hướng dẫn móc hoa hồng bằng len | Phần 2 | Cách thực hiện đài hoa dài, hướng dẫn móc hoa len – 14.2 | Hướng dẫn móc hoa hồng bằng len | Phần 2 | Cách thực hiện đài hoa dài

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *