Video hướng dẫn sử dụng PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG ONLINE để quản lý kho hàng, tồn kho, Xuất nhập hàng hóa trên phần mềm
+ Hướng dẫn thêm sản phẩm lên phần mềm bán hàng
+ Hướng dẫn tạo phiếu nhập mua hàng
+ Hướng dẫn tạo hóa đơn bán hàng (Invoice)
+ Hướng dẫn làm phiếu nhập trả hàng, hàng hoàn
+ Hướng dẫn làm phiếu xuất chuyển hàng nội bộ giữa các kho hàng, chi nhánh
+ Hướng dẫn làm phiếu kiểm kho hàng
+ Hướng dẫn xem báo cáo tồn kho

Thông tin liên hệ: 024.6674.8888 – Hotline: 09.753.87.753
Website:
Fanpage:
Cộng đồng hố trợ:

Từ khóa: hướng dẫn lập trình phần mềm quản lý bán hàng – Abitstore.vn – Quản lý kho hàng, Quy trình xử lý XUẤT – NHẬP – TỒN trên phần mềm quản lý bán hàng, hướng dẫn lập trình phần mềm quản lý bán hàng – Abitstore.vn – Quản lý kho hàng, Quy trình xử lý XUẤT – NHẬP – TỒN trên phần mềm quản lý bán hàng, hướng dẫn lập trình phần mềm quản lý bán hàng – Abitstore.vn – Quản lý kho hàng, Quy trình xử lý XUẤT – NHẬP – TỒN trên phần mềm quản lý bán hàng

Comments

  1. Ánh Tuyết Diệp

    Trường hợp khách hàng mua 2 đôi giầy nhưng chỉ lấy 1 đôi. Trả 1 đôi thì làm như thế nào add.? Em cám ơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *