Hệ thống thông minh cho ngôi nhà của bạn
Cấu hình xem qua mạng:
Xem camera qua mạng:
Lắp đặt camera:
Cài đặt phần mềm trên iOS:
Cài đặt phần mềm trên Android:
Cài đặt phần mềm trên Windows:
Kiến thức về CCTV
Chia sẻ kinh nghiệm lắp đặt camera giám sat, hệ thống thông minh, báo cháy, báo động, chống trộm…
Xem camera qua mang, xem camera tu xa

Từ khóa: hướng dẫn lắp đặt camera quan sát – 6 Hướng dẫn đấu nguồn tổng cho camera giám sát, hướng dẫn lắp đặt camera quan sát – 6 Hướng dẫn đấu nguồn tổng cho camera giám sát, hướng dẫn lắp đặt camera quan sát – 6 Hướng dẫn đấu nguồn tổng cho camera giám sát

Comments

  1. Kênh Thiếu Nhi - Kids HIEN LY

    nguồn này đi xa được bao nhiêu mét nếu dùng cáp mạng 5E Golden Link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *