Hướng dẫn tạo phụ đề cho video trên Aegisub, nhanh và cực kỳ hiệu quả
Hướng dẫn chỉnh sửa thẩm mỹ cho sub (TYPESETTING)

Từ khóa: hướng dẫn làm vietsub – Cách tạo sub cho video nhanh nhất trên Aegisub – Time bằng FRAME, hướng dẫn làm vietsub – Cách tạo sub cho video nhanh nhất trên Aegisub – Time bằng FRAME, hướng dẫn làm vietsub – Cách tạo sub cho video nhanh nhất trên Aegisub – Time bằng FRAME

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *