Sau một thời gian ra mắt thì Xiaomi Mi Band 3 cũng đã có thể cập nhật lên firmware tiếng Anh để người dùng có thể sử dụng và hiểu nội dung trên màn hình.

Từ khóa: hướng dẫn kết nối miband 3 với iphone – Cách cập nhật firmware tiếng Anh cho Mi Band 3 | Điện Thoại Vui, hướng dẫn kết nối miband 3 với iphone – Cách cập nhật firmware tiếng Anh cho Mi Band 3 | Điện Thoại Vui, hướng dẫn kết nối miband 3 với iphone – Cách cập nhật firmware tiếng Anh cho Mi Band 3 | Điện Thoại Vui

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *