Hướng dẫn đăng ký thêm mới tờ khai trên trang thuedientu.gdt.gov.vn
#tokhai #thuedientu
Chúc các bạn thành công!

Kết nối với tôi tại:
Liên hệ với tôi tại:
Mr. Thảo

Từ khóa: hướng dẫn kê khai thu nhập cá nhân – 2- Đăng ký thêm tờ khai trên thuế điện tử, hướng dẫn kê khai thu nhập cá nhân – 2- Đăng ký thêm tờ khai trên thuế điện tử, hướng dẫn kê khai thu nhập cá nhân – 2- Đăng ký thêm tờ khai trên thuế điện tử

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *