Bước 1: Đầu tiên các bạn mở file pdf mà cần in lên Bước 2: Và sau đó các bạn ấn tổ hợp phím Ctrl + P ( Print) Ở phần subset : các bạn chọn Odd pages only …

Từ khóa: hướng dẫn in 2 mặt pdf – Cách in hai mặt giấy trong Foxit Reader, hướng dẫn in 2 mặt pdf – Cách in hai mặt giấy trong Foxit Reader, hướng dẫn in 2 mặt pdf – Cách in hai mặt giấy trong Foxit Reader

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *