Video huong dan fire emblem 6 – Fire Emblem 7 – Blazing Sword, GBA, Lyn's Story – Đường về nhà của Lyndis (phần 2)Hướng dẫn chơi Fire Emblem 7 Blazing Sword trên hệ máy GBA.

Phần 2 là chapter 6, 7, 7x và cũng là ở giữa cuộc hành trình của Lyn về lại nhà của mình, thành Caelin, giúp ông nội mình – lãnh chúa của thành Caelin.

Video của mình phù hợp cho người:
– Thích Fire Emblem nhưng chưa rành về cách chơi của games Fire Emblem
– Người mới chơi về thể loại Tatical RPG nói chung, Fire Emblem nói riêng
– Cảm thấy Fire Emblem 7 – Blazing Sword trên GBA là khó chơi.

Chapter 6 – Blood Of Pride – 3:14
Chapter 7 – Siblings Abroad – 21:06
Chapter 7x – The Black Shadow – 42:45

Từ khóa: huong dan fire emblem 6 – Fire Emblem 7 – Blazing Sword, GBA, Lyn's Story – Đường về nhà của Lyndis (phần 2), huong dan fire emblem 6 – Fire Emblem 7 – Blazing Sword, GBA, Lyn's Story – Đường về nhà của Lyndis (phần 2), huong dan fire emblem 6 – Fire Emblem 7 – Blazing Sword, GBA, Lyn's Story – Đường về nhà của Lyndis (phần 2)

Xem thêm  Video hướng dẫn tự học ai - 28 câu phải thuộc lòng ở sân bay - hướng dẫn chậm cho người không biết tiếng Anh

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.