Video hướng dẫn đọc chu dịch dự đoán học – Mới Học Kinh Dịch (Lục Hào) Nên Đọc Sách Gì Trước Và Cách Học Như Thế NàoFacebook của mình: Cho ai cần nói chuyện trao đổi.
Nhập Môn Chu Dịch Với Dự Đoán Học – Trần Viên (học trò Thiệu Vĩ Hoa) – đọc từ Phần 2 trở đi
Tăng San Bốc Dịch – Dạ Hạc Lão Nhân – đọc 5 Chương (Quyển, Phần) đầu
Chu Dịch Với Dự Đoán Học – Thiệu Vĩ Hoa – đọc khi các bạn đã hiểu được đôi phần về Kinh Dịch rồi

Lưu ý: Đây là học và giải quẻ theo phương pháp Lục Hào.
Các bạn vẫn có thể lấy quẻ theo giờ (phương pháp Mai Hoa) và giải bằng Lục Hào vẫn được.
Giải quẻ Mai Hoa, đọc sách Mai Hoa thì một lúc khác mình sẽ nói sau.

Từ khóa: hướng dẫn đọc chu dịch dự đoán học – Mới Học Kinh Dịch (Lục Hào) Nên Đọc Sách Gì Trước Và Cách Học Như Thế Nào, hướng dẫn đọc chu dịch dự đoán học – Mới Học Kinh Dịch (Lục Hào) Nên Đọc Sách Gì Trước Và Cách Học Như Thế Nào, hướng dẫn đọc chu dịch dự đoán học – Mới Học Kinh Dịch (Lục Hào) Nên Đọc Sách Gì Trước Và Cách Học Như Thế Nào

Xem thêm  Video huong dan di map forgotten temple b1f - Hướng dẫn đi Ft1 (Fogotten temple B1F ) Hướng dẫn Tiếng việt

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.