Video hướng dẫn diablo 2 fury within – Cham recipes Horadric Cube – DIABLO 2 Fury Within – Create 3 Sockets chamCham recipes Horadric Cube – DIABLO 2 Fury Within 1.09
Ép đồ bằng Horadric Cube: tạo CHAM 3 Sockets và các loại cham đặc biệt khác
Grand Charm + Pul r21 + Eld r02 TO Crafted charm 200 dmg to Demons/Undead, +200 Attack vs Demon/Undead
Grand Charm + Mal r23 TO Crafted Grand charm Prevent Monster Heal + Magic Dmg reduce by 7
Grand Charm + Gul r25 TO Crafted Grand charm 20 Bonus to Attack Rating + Max-resist-Poision +5
Grand Charm + Vex r26 TO Crafted Grand charm 7 mana steal/hit + Max Fire resist +5
Grand Charm + Ohm r27 TO Crafted Grand charm 50 dmg + Max Cold resist +5
Grand Charm + Lo r28 TO Crafted Grand charm 20 deadly strike + Max Lightning resist +5
Grand Charm + Sur r29 TO Crafted Grand charm Hit Blinds Target + Max man 5% + 50 to mana
Grand Charm + Ber r30 TO Crafted Grand charm 20 Crushing blow + Dmg reduce by 8
Grand Charm + Jo r31 TO Crafted Grand charm Slows Target 25 + Max Life 5 + 50 to Life
Grand Charm + Cham r32 TO Crafted Grand charm Freeze Target + Cannot be Frozen
Subcribe:
Facebook:
#diablo 2 #furywithin #horadriccube

Từ khóa: hướng dẫn diablo 2 fury within – Cham recipes Horadric Cube – DIABLO 2 Fury Within – Create 3 Sockets cham, hướng dẫn diablo 2 fury within – Cham recipes Horadric Cube – DIABLO 2 Fury Within – Create 3 Sockets cham, hướng dẫn diablo 2 fury within – Cham recipes Horadric Cube – DIABLO 2 Fury Within – Create 3 Sockets cham

Xem thêm  Video huong dan lam nhiem vu master - Gọi Rồng Online I Cách tôi làm nhiệm vụ PoPo và học chiêu siêu xayda cấp 2 #short

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.