Mình đang làm cho trường hợp người nộp hồ sơ là nhân viên, được giám đốc ủy quyền đi nộp nhé
– Ở giây 35: Số giấy tờ pháp lý của người đại diện theo pháp luật: Các bạn điền số CMT/CCCD của người đại diện theo pháp luật vào nhé (Đúng số CMT/CCCD) theo số đăng kí kinh doanh mới nhất nhé
-Ở phần thông tin kế toán trưởng (trong phần thông tin về thuế) là bắt buộc phải điền cả trên phụ lục II-1 và trên hệ thống đăng kí này nhé.
– Ở công đoạn cuối cùng: Sau khi xong bước chuẩn bị, các bạn chọn kí số//Xác thực bằng tài khoản. Sau khi kí số xong thì ấn nộp hồ sơ vào phòng đăng kí kinh doanh
– Khi nộp xong sẽ có thông báo về email: là xác nhận hồ sơ. Thời hạn giải quyết hồ sơ là 3 ngày làm việc. sau 3 ngày làm việc sẽ có email thông báo hợp lệ. Các bạn mang bản cứng: phụ lục II-1, Giấy ủy quyền, CMT (photo ra 1 bản nữa), giấy báo xác nhận hồ sơ (đã gửi mail), giấy báo hồ sơ hợp lệ (trong email) lên nộp nhé.

Từ khóa: hướng dẫn đăng ký tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch đầu tư – Hướng dẫn đăng ký tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch đầu tư (mới nhất)- năm 2021, hướng dẫn đăng ký tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch đầu tư – Hướng dẫn đăng ký tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch đầu tư (mới nhất)- năm 2021, hướng dẫn đăng ký tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch đầu tư – Hướng dẫn đăng ký tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch đầu tư (mới nhất)- năm 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *