Chỉ dành riêng cho học sinh có nguyện vọng xét tuyển vào đại học , cao đẳng Lưu ý: các em phải ghi đúng địa chỉ email của mình.

Từ khóa: hướng dẫn đăng ký nguyện vọng thi đại học 2020 – 02.Hướng dẫn đăng ký nguyện vọng trực tuyến, hướng dẫn đăng ký nguyện vọng thi đại học 2020 – 02.Hướng dẫn đăng ký nguyện vọng trực tuyến, hướng dẫn đăng ký nguyện vọng thi đại học 2020 – 02.Hướng dẫn đăng ký nguyện vọng trực tuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *