Xem clip: Vel’koz hành hạ cả MID và RỪNG như thế nào để thấy sức mạnh cảu tướng AP này.
Các bạn nhớ SUB để ủng hộ mình nhé!
#Vel’koz #lol #lienminhhuyenthoai #thichxemlol

Từ khóa: huong dan choi vel koz – Cách Vel'koz hành hạ cả MID và RỪNG || Thích Chơi LOL, huong dan choi vel koz – Cách Vel'koz hành hạ cả MID và RỪNG || Thích Chơi LOL, huong dan choi vel koz – Cách Vel'koz hành hạ cả MID và RỪNG || Thích Chơi LOL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *