Hướng dẫn đi BC thẻ hồn Lá Đỏ tầng thứ 6 với nghề Phù Thủy Lửa

Đầu tiên hãy đảm bảo vừa đủ BR hoặc thấp hơn BR của bí cảnh đôi chút cũng được, với khả năng khống chế cứng của Class Phù Thủy Lửa thì việc vượt ải Lá Đỏ Tầng 6 rất dễ dàng.

Để vượt ải với Phù Thủy Lửa bạn chỉ cần giữ khoản cách an toàn với boss và dùng kỹ năng “Băng Phong Bão” để làm chậm boss và tỷ lệ Đóng Băng boss, trong lúc boss bị khống chế hãy gây sát thương liên tục, nếu boss ra khỏi vùng “Băng Phong Bão” hãy sử dụng ngay kỹ năng “Bão Lửa” để làm choáng boss và tiếp tục thả “Băng Phong Bão” nếu như thấy nguy hiểm hãy biến hình để đổi lấy sát thương từ boss.

Đăng ký kênh:
Giúp mình đạt:
✅1.000 Lượt Đăng Ký
✅10.000 Lượt Đăng Ký
✅100.000 Lượt Đăng Ký

Game: Laplace M – Vùng Đất Gió
Trang chủ:
Google Play:
App Store:
PC Version:

Từ khóa: hướng dẫn chơi laplace m – Bí Cảnh Thẻ Hồn – Lá Đỏ Tầng 6 – Nghề Phù Thủy Lửa (PTL Build 1 – S10 Laplace M), hướng dẫn chơi laplace m – Bí Cảnh Thẻ Hồn – Lá Đỏ Tầng 6 – Nghề Phù Thủy Lửa (PTL Build 1 – S10 Laplace M), hướng dẫn chơi laplace m – Bí Cảnh Thẻ Hồn – Lá Đỏ Tầng 6 – Nghề Phù Thủy Lửa (PTL Build 1 – S10 Laplace M)

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *