Mic của Minas bị rè nên những đoạn la ó rất đau tai mình đã giảm âm xuống nhứng đoạn đó. (Các bạn nên chỉnh âm vừa đủ nghe hoặc nhỏ hơn bình thường …

Từ khóa: huong dan choi jax – Archie hướng dẫn Minas chơi Jax bị cả team bu vào chọc quê 😁, huong dan choi jax – Archie hướng dẫn Minas chơi Jax bị cả team bu vào chọc quê 😁, huong dan choi jax – Archie hướng dẫn Minas chơi Jax bị cả team bu vào chọc quê 😁

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *