– Ngay khi bạn vừa tới thị trấn, già làng đang chờ bạn tới, ông dẫn bạn tới Tower of Work. Tại đây ông yêu cầu mọi người hãy cùng cầu nguyện hoàn thành những thủ tục cuối cùng nhằm tái hiện truyền thuyết của thị trấn Mysidia. Kỳ diệu thay từ mặt nước chiếc tàu Lunar Whale dần dần nổi lên. Già làng cho bạn biết trong lúc cầu nguyện ông nghe thấy một giọng nói thì thầm “Come to Moon”, etc….
Hướng dẫn chơi Game
Trang chủ :

Từ khóa: huong dan choi fantasy legend – Final Fantasy IV GameBoy Ep23 : Mysidia Town – The Legend comes true, huong dan choi fantasy legend – Final Fantasy IV GameBoy Ep23 : Mysidia Town – The Legend comes true, huong dan choi fantasy legend – Final Fantasy IV GameBoy Ep23 : Mysidia Town – The Legend comes true

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *