Hướng dẫn 10 món trang bị cơ bản trong Dota 2

01. Tango
02. Sentry Ward (mắt xanh)
03. Observer Ward (mắt vàng)
04. Healing Salve (bình máu lớn)
05. Black King Bar
06. Blink Dagger
07. Force Staff (gậy đẩy)
08. Soul Ring
09. Hand of Midas
10. Quelling Blade

Facebook:

Từ khóa: huong dan choi chen dota 2 – 01 Hướng dẫn 10 items cơ bản Dota 2 (01), huong dan choi chen dota 2 – 01 Hướng dẫn 10 items cơ bản Dota 2 (01), huong dan choi chen dota 2 – 01 Hướng dẫn 10 items cơ bản Dota 2 (01)

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *