Video hướng dẫn chặn web – 041. Chặn website trên thiết bị DrayTek (#CWTTBD) | DrayTek Unofficial#CWTTBD #Firewall #HTTPS #HTTP #Keyword #DNS #DrayTek #DrayTekUnofficial

Bài này hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng firewall để chặn các website chuẩn HTTP hoặc HTTPS.

Ngoài ra, bài hướng dẫn còn đưa ra ví dụ về mô hình thực tế được nhiều công ty sử dụng. Kết hợp với Keyword Object và DNS Object, chúng ta hoàn toàn có thể chặn triệt để tất cả các website mà chúng ta muốn.

Bài hướng dẫn còn đưa ra cách chặn YouTube một cách tối ưu nhất mà tốn ít thời gian cấu hình nhất.

Life of Riley by Kevin MacLeod is licensed under a Creative Commons Attribution license (
Source:
Artist:

Daily Beetle by Kevin MacLeod is licensed under a Creative Commons Attribution license (
Source:
Artist:

Cold Funk – Funkorama by Kevin MacLeod is licensed under a Creative Commons Attribution license (
Source:
Artist:

Từ khóa: hướng dẫn chặn web – 041. Chặn website trên thiết bị DrayTek (#CWTTBD) | DrayTek Unofficial, hướng dẫn chặn web – 041. Chặn website trên thiết bị DrayTek (#CWTTBD) | DrayTek Unofficial, hướng dẫn chặn web – 041. Chặn website trên thiết bị DrayTek (#CWTTBD) | DrayTek Unofficial

Xem thêm  Video huong dan nat port modem fpt - Cấu hình Modem FPT N300M

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.