Mọi video về quá trình tự học REVIT 2014 sẽ có trong danh sách phát của kênh:
B1: Đầu tiên ta tiến hành cài đặt revit theo như hướng dẫn ở video trước của mình ( có luôn file cài + crack+ thư viện family)
B2: chúng ta tiến hành cài đặt màn hình làm việc ban đầu cho REVIT 2014 như video này nhé!
…..Chúng ta sẽ cùng nhau đi chi tiết cụ thể vào 1 quá trình tự học revit từ con số 0…
Hãy đăng kí kênh nhé!
Mọi video về quá trình tự học revit sẽ có trong danh sách phát của kênh:

Từ khóa: hướng dẫn cài revit 2014 – Bước 1: Cài đặt template+family cho Revit 2014 để khi mở lên ta có giao diện hệ mét việt nam, hướng dẫn cài revit 2014 – Bước 1: Cài đặt template+family cho Revit 2014 để khi mở lên ta có giao diện hệ mét việt nam, hướng dẫn cài revit 2014 – Bước 1: Cài đặt template+family cho Revit 2014 để khi mở lên ta có giao diện hệ mét việt nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *