Trong video này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách cài đặt Flutter framework trên Linux, cụ thể là Ubuntu. Việc cài đặt trên Ubuntu tương đối giống trên MacOS, nhưng có bất tiện là không thể chạy được ứng dụng IOS vì Ubuntu không hỗ trợ cài Xcode. Các bước cơ bản cài Flutter trên Ubuntu như sau:
– Clone beta branch của Flutter từ github về, thêm đường dẫn tới file chạy flutter vào biến môi trường $PATH. Lệnh flutter để tạo app mới, biên dịch app, kiểm tra các package cài đặt đã đủ hay thiếu.
– Kiểm tra các package đã cài trong Flutter bằng lệnh “flutter doctor”. Flutter sẽ kiểm tra và đưa ra các thông báo cụ thể, ví dụ: thiếu plugin flutter và Dart của IntelliJ IDEA, Android Studio, Visual Studio Code, chưa cài Android SDK, chưa kết nối thiết bị android thật hoặc Emulator.
– Tạo mới project bằng lệnh flutter create “tên project mới”. Lệnh này sẽ tự động tạo ra một project Flutter chuẩn, có cả 2 bản ios và android tương ứng. Tuy nhiên trong Linux(Ubuntu), chỉ có thể chạy được thiết bị Android.
– Cắm thiết bị Android thật vào máy tính, enable chế độ USB debugging và bấm nút “Run” trong Android Studio, app sẽ chạy trên thiết bị thật. Thay đổi code trong file main.dart, kết quả sẽ hiển thị tương ứng trên App.
Support :
Các bạn Subscribe kênh để xem thêm các video khác:

Github:
Twitter:
Facebook:

Từ khóa: huong dan cai dat ubuntu – 02-Cài đặt Flutter trong Linux(Ubuntu) và tạo một Flutter app bằng dòng lệnh, huong dan cai dat ubuntu – 02-Cài đặt Flutter trong Linux(Ubuntu) và tạo một Flutter app bằng dòng lệnh, huong dan cai dat ubuntu – 02-Cài đặt Flutter trong Linux(Ubuntu) và tạo một Flutter app bằng dòng lệnh

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *