👉 Hướng dẫn tải và cài đặt JDK – Java Development Kit, là một môi trường phát triển phần mềm được sử dụng trong nền tảng chương trình Java, chứa đầy đủ môi trường Java Runtime (private runtime).
👉 Chúng ta có thể sử dụng Oracle JDK hoặc OpenJDK.
👉 Trong video này, chúng ta sẽ sử dụng Oracle JDK.

👉 Link tải JDK:

Nhạc nền của video:
Prelude No. 2 của Chris Zabriskie được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Attribution (
Nguồn:
Nghệ sĩ:

Từ khóa: hướng dẫn cài đặt jdk – 01. Tải và cài đặt JDK, hướng dẫn cài đặt jdk – 01. Tải và cài đặt JDK, hướng dẫn cài đặt jdk – 01. Tải và cài đặt JDK

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *