Automation Studio-Phần mềm thiết kế điện,khí nén, thủy lực.
Phiên bản 6.0 lại không có sẵn thư viện van. Video hướng dẫn add van từ phiên bản 5.0 vào. Link 2 phần mềm:
Automation Sudio 5.0:

Automation Studio 6.0:

Từ khóa: hướng dẫn cài đặt automation studio 5.0 – Cách thêm Van vào Automation Sudio 6.0.Link download phần mềm Automation 6.0, hướng dẫn cài đặt automation studio 5.0 – Cách thêm Van vào Automation Sudio 6.0.Link download phần mềm Automation 6.0, hướng dẫn cài đặt automation studio 5.0 – Cách thêm Van vào Automation Sudio 6.0.Link download phần mềm Automation 6.0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *