Bài 5: Hướng dẫn cài đặt nhiều website wordpress trên vps vultr

Câu lệnh cài đặt VPSSIM:

Trong video này gồm các phần:

– Cài đặt VPSSIM
– Cài đặt wordpress trên VPS
– Cài đặt miễn phí chứng chỉ SSL cho website miễn phí từ Let’s Encrypt
– Cách thêm nhiều domain – sub domain vào vps
– Cách xóa website trên vps

Tải phần mềm Bitsive tại đây:

Website:
Theo dõi kênh:
Cộng đồng Affiliate Việt Nam:

#cai_dat_wordpress #cai_dat_wordpress_bang_vps

Từ khóa: huong dan cai centos 7 – Bài 5: Hướng dẫn cài đặt nhiều website wordpress trên vps vultr, huong dan cai centos 7 – Bài 5: Hướng dẫn cài đặt nhiều website wordpress trên vps vultr, huong dan cai centos 7 – Bài 5: Hướng dẫn cài đặt nhiều website wordpress trên vps vultr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *