Tiêu chuẩn quốc tế được sử dụng rộng rãi trong AutoCAD Electrical hiện nay là tiêu chuẩn IEC 60617. Đây là tiêu chuẩn về ký hiệu các thiết bị điện theo ủy ban …

Từ khóa: hướng dẫn cài autocad electrical 2015 – AutoCAD Electrical 2020: Change JIC Symbols to IEC 60617 – P4 | Thay đổi thư viện JIC sang IEC., hướng dẫn cài autocad electrical 2015 – AutoCAD Electrical 2020: Change JIC Symbols to IEC 60617 – P4 | Thay đổi thư viện JIC sang IEC., hướng dẫn cài autocad electrical 2015 – AutoCAD Electrical 2020: Change JIC Symbols to IEC 60617 – P4 | Thay đổi thư viện JIC sang IEC.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *