Video chia sẻ cách sử dụng chế độ Slide master để chèn logo vào Powerpoint. Đây là cách chèn logo vào file powerpoint rất đơn giản ai cũng có thể làm được.

Từ khóa: hướng dẫn cách chèn ảnh nền vào slide powerpoint 2010 – Cách chèn logo vào file Powerpoint | Học mót, hướng dẫn cách chèn ảnh nền vào slide powerpoint 2010 – Cách chèn logo vào file Powerpoint | Học mót, hướng dẫn cách chèn ảnh nền vào slide powerpoint 2010 – Cách chèn logo vào file Powerpoint | Học mót

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *