Download Advanced Searchbar – Dịch thuật ngôn ngữ link Google Drive

Download Advanced Searchbar – Dịch thuật ngôn ngữ Thu Hà  update: 21/03/2019 Advanced Searchbar là tiện ích được tích hợp vào Internet Explorer cung ứng cho trình duyệt này một thanh công cụ links tới rất nhiều bộ máy tìm kiếm tác dụng phiên dịch ngôn ngữ. Với chương trình này, những bạn sẽ không phải […]

Read More

Download AdvancedRemoteInfo – Kêt nối, quản lý máy tính cùng mạng link Google Drive

Download AdvancedRemoteInfo – Kêt nối, quản lý máy tính cùng mạng Hoàng Gia Bách  update: 11/08/2020 AdvancedRemoteInfo là phần mềm được cho phép bạn lấy những thông tin trên phần cứng, phần mềm và nhiều thiết lập hệ thống mạng khác từ những máy tính không giống nhau nhưng trong cùng một hệ thống mạng. Quảng […]

Read More

Download Advanced Registry Doctor – Sửa chữa registry, tăng tốc máy tính link Google Drive

Download Advanced Registry Doctor – Sửa chữa registry, tăng tốc máy tính Nguyễn Cảnh Nam  update: 03/08/2020 Advanced Registry Doctor cung ứng tính năng sửa chữa registry, tăng tốc máy tính với việc dọn dẹp và sửa chữa những registry bị lỗi cải thiện tốc độ hoạt động của máy tính, phần mềm triển khai chống […]

Read More